ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η ζωή και το έργο του Δασκάλου της ΑΣΚΤ (αρχείο .pdf)